İnegöl Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Tarsim

TARSİM

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

Ayrıca;

Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı,
Meyveler, Yaş Sebzeler ve Kesme Çiçeklerde Dolu riskinin neden olduğu Kalite Kaybı,

teminatı isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilir.

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarsim'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarsim' in sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir. Bu nedenle tüm çiftçilerimizin ÇKS kayıtlarını güncel tutmaları ve çevresindeki tüm çiftçileri bu yöne  doğru teşvik etmelidir.

HAYVANSAL ÜRÜN SİGORTASI

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR;

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için;

Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik Şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için;

Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları
Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri genel ve teknik Şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.